Kamera Aydınlatma Metni

Kamera Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden TDU SAVUNMA SIST. TEKNIK TEKS. SAN. VE TIC. A.S. tarafindan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanunu'na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “www.tdusavunma.com.tr” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBIS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket binamızın giriş kapılarında, bina dış cephesi, otopark, güvenlik kulübesi, üretim, konfeksiyon alanları, idari bina kat koridorlarindaki ortak alanları ve Tesis Güvenlik Koordinatörü ve Kontrollü Oda ile Sistem odasında bulunan toplam 49 kamera ile işlenen “görsel ve işitsel kayıtlar” kategorisine ait kamera görüntü kayıt verisi, oluşabilecek olası olumsuzluklarin tespiti ile güvenlik kontrolü yapılarak ihlallerin giderilebilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Aktarımı

Söz konusu kişisel veri, olası bir hukuki uyuşmazlık veya yargılamada delil olarak kullanılabilmesi için, hukuka uygun sekilde talep edilmesi durumunda adli merciler, avukatlarımız, valilik başta olmak üzere mülki idari kurumlar ile kolluk kuvvetleri ve ortak bir sistem üzerinden yönetildiği için topluluk şirketlerimiz ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Belirtilen kişisel veriniz, kamera ikonu ile belirtilen kamera cihazları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-f bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişi (Veri Sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.tdusavunma.com.tr” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan Yeniköy O.S.B Mah. 502 Sk. No:15/1 Torbalı/İzmir” adresine yazılı olarak veya “tdusavunma@hs03.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.